Stichting Cavak

Centrum voor audiovisuele amateurkunst

Daan Ceulemans

Uw ervaring en evt. bijzonderheden: 

Momenteel volg ik de opleiding film-tv en video aan het Narafi in brussel.

Ik ben beschikbaar voor: